Project omschrijving

Dit project betreft de nieuwbouw van een complex genaamd ‘Amsteltower’, gelegen naast het Amstelstation in Amsterdam. De 192 appartementen, 7.500 m2 hotel en 500 m2 retail zullen verwarmd en gekoeld gaan worden met behulp van een bodemenergiesysteem. VHGM is bij dit project betrokken geweest bij de volgende aspecten:

  • Haalbaarheidsonderzoek
  • Ontwerp compleet grondwatersysteem
  • Vergunning waterwet
  • Effectenstudie
  • Lozingsvergunning

 

   
Systeem specificaties:
Grondwatersysteem: WKO
Geladen warmte zomer: +825 MWh/a
Ontladen warmte winter: -825 MWh/a
Grondwaterdebiet: 65 m3/h
Aantal bronnen: 1
Diepte bronnen: 157 m