Project omschrijving

Het Apollo House is een kantoorgebouw aan de Apollolaan in Amsterdam Zuid. In 2010 is gekozen om het gebouw, dat bekend staat als rijksmonument, te voorzien van een duurzaam bodemenergiesysteem. VHGM is bij dit project betrokken geweest bij de volgende aspecten:

  • Haalbaarheidsonderzoek
  • Ontwerp compleet grondwatersysteem
  • Vergunning grondwaterwet
  • Effectenstudie
  • Uitvoeringsbegeleiding
Systeem specificaties:
Koelvermogen: 1.457 kW
Verwarmingsvermogen: 696 kW
Grondwaterdebiet: 120 m3/h
Aantal bronnen: 2
Diepte bronnen: 160 m