Project omschrijving

Dit project betreft de nieuwbouw van een gebouwencomplex achter de Jellinek Kliniek. Het project is gelegen aan de Vlaardingenlaan in Amsterdam. VHGM is bij dit project betrokken geweest bij de volgende aspecten:

  • Werkplan
  • Vergunning grondwaterwet
  • Technisch Rapport
    • Deel 1 Bronontwerp, schoonpompen
    • Deel 2 Werktuigbouwkundig, drukverlies, werkpunten    onderwaterpomp,filterinstallatie.
  • Keuring bronnen en installatie.
Systeem specificaties:
Grondwatersysteem: KWO
Grondwaterdebiet: 100 m3/h