Project omschrijving

In de Houthavens van Amsterdam is het project Barts II gerealiseerd. Het project ligt pal naast het project Ydek. De bodemenergiesystemen van de buurprojecten zijn dan ook gekoppeld waarbij ze elkaar aanvullen in warmte en koude. VHGM is bij dit project betrokken geweest bij de volgende aspecten:

  • Haalbaarheidsstudie
  • Vergunning Waterwet met effectenstudie
  • Boorplan
  • Uitvoeringsbegeleiding
  • Monitoring/beheer/optimalisatie
Systeem specificaties:
Koelvermogen: 224 kW
Verwarmingsvermogen: 242 kW
Grondwaterdebiet: 24 m3/h
Aantal bronnen: 2
Diepte bronnen: 51 m