Project omschrijving

Dit project betreft de nieuwbouw van een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Het project is gelegen aan de Poolseweg in Breda. VHGM is bij dit project betrokken geweest bij de volgende aspecten:

  • Kwaliteitsplan
    • Deel 1 Bronontwerp, schoonpompen, putbehuizingen en terreinleidingen.
    • Deel 2 Overige installatie (Werktuigbouwkundig)
  • Keuring bronnen en installatie.
Systeem specificaties:
Grondwaterdebiet: 22 m3/h