Project omschrijving

Dit project betreft de realisatie van een grootschalig nieuwbouwproject in de volkswijk Grunobuurt. Het betreffen in totaal 513 woningen, verdeeld over 8 woonblokken. Het project ligt ingeklemd tussen de Stephonsonstraat en de Parkweg. VHGM is bij dit project betrokken geweest bij de volgende aspecten:

  • Geohydrologisch onderzoek
  • Masterplan
  • Vergunning grondwaterwet
  • Ontwerp compleet grondwatersysteem, distributie “Noord” en een oppervlaktewater regeneratiesysteem.
  • Ontwerp compleet grondwatersysteem, distributie “Zuid”
  • Effectenstudie
  • Projectmanagement
  • Uitvoeringsbegeleiding
Systeem specificaties:
wko systeem: Noord Zuid
Koelvermogen: 869 kW 764 kW
Verwarmingsvermogen: 551 kW 483 kW
Grondwaterdebiet: 94 m3/h 82 m3/h
Aantal bronnen: 2 2
Diepte bronnen: 129 m 129 m

 

Oppervlakteregeneratiesysteem:
Koelvermogen: 519 kW
Koelvermogen: 436 kW
Circulatiedebiet: 63 m3/h