Project omschrijving

In Roosendaal is in 2006 op initiatief van Stichting WSG het project De Wildenborch gerealiseerd, bestaande uit 3 woontorens met in totaal circa 130 appartementen. De afgelopen 5 jaar is het grondwatersysteem steeds slechter gaan functioneren. Uiteindelijk is het systeem al deels ontmanteld, waarbij de pompinstallatie verwijderd is en de oude koude bron gedempt is. Het niet functioneren van het grondwatersysteem werd veroorzaakt door verstoppingsproblemen in zowel de koude als de warme bron. Door VHGM is een Onderzoek gedaan naar de verstoppingsproblemen.

Op basis van bovengenoemd Onderzoek heeft Stichting WSG besloten om het grondwatersysteem te herstellen, mits de bodem en het grondwater geschikt zijn. Hierdoor kan blijvend gebruik gemaakt worden van het inpandige duurzaam klimaatsysteem.

De volgende werkzaamheden zijn voor dit project door ons uitgevoerd:

  • Geohydrologische bureaustudie met proefboring (afgewerkt als bron)
  • Ontwerp bronnen en aanpassing totaal grondwatersysteem
  • Bestek aanpassing grondwatersysteem
  • Gebouwzijdige en bronzijdige energetische uitgangspunten
  • Aanpassen vergunning Waterwet met Effectenstudie
  • Verschillende andere vergunningen, waaronder: Lozingsvergunning, Omgevingsvergunning
  • Uitvoeringsbegeleiding
  • Registratie K&L conform WION bij het Kadaster
Principe: KWO Debiet grondwatersysteem totaal: 19 m3/h
Koelvermogen (passief): 172 kW Aantal bronnen: 1 doublet
Verwarmingsvermogen: 428 kW Einddiepte bronnen: ca. 80 m