Project omschrijving

Dit project betreft het vervangen van de huidige klimaatinstallatie door een duurzame klimaatinstallatie bij het kantoor van Ernst & Young. Het project is gelegen aan de Wassenaarseweg in Den Haag. VHGM is bij dit project betrokken geweest bij de volgende aspecten:

  • Ontwerp compleet grondwatersysteem
  • Vergunning grondwaterwet
  • Effectenstudie
  • Uitvoeringsbegeleiding
Systeem specificaties:
Grondwatersysteem: KWO
Aantal bronnen: 4
Diepte bronnen: 102 m