Project omschrijving

In Leidschendam is in opdracht van de gemeente het gemeentehuis uitgebreid. Hiervoor is een aanbouw aan het bestaande pand aan de Koningin Wilhelminalaan gebouwd. Voor de energievoorziening is een duurzaam klimaatsysteem gemaakt in combinatie met een warmte- en koudeopslagsysteem, bestaande uit een open bodemenergiesysteem met één koude en één warme bron.

VHGM is bij dit project betrokken om advies te geven over het WKO-systeem en om praktische ondersteuning te leveren tijdens de uitvoeringsfase met als doel het waarborgen van de kwaliteit. In het kader van de strakke tijdplanning heeft VHGM ook voor het WKO-gedeelte het projectmanagement verzorgd.

De volgende werkzaamheden zijn voor dit project door ons uitgevoerd:

  • Grondwateranalyse ter bepaling van de ontgassingsdruk
  • Advisering/controle ontwerp bodemenergiesysteem
  • Projectmanagement WKO-gedeelte
  • Kwaliteitsborging Realisatie WKO
Systeem specificaties:
Grondwatersysteem: WKO
Koelvermogen: 506 kW
Verwarmingsvermogen: 508 kW
Grondwaterdebiet: 83 m3/h
Aantal bronnen: 1 doublet
Diepte bronnen: 220 m