Project omschrijving

Een nieuw gemeentehuis voor de gemeente Leusden. Het nieuwe gebouw heeft een moderne uitstraling en is een verrijking voor de gemeente Leusden. Volgens de Leusderkrant wordt er zo’n 9 miljoen euro uitgetrokken voor het nieuwe gebouw inclusief de verhuizing vanuit het oude gemeentehuis.

Een gedeelte daarvan wordt geïnvesteerd om het gebouw op een duurzame manier te verwarmen en koelen. Om aan deze energiebehoefte van het gebouw te kunnen voldoen is een monobronsysteem bedacht met een debiet van 22 m³/h. De bodem in Leusden is voldoende geschikt om een warme en koude bronfilter boven en onder elkaar in hetzelfde watervoerende pakket te kunnen plaatsen.

VHGM is bij het project betrokken geraakt om met name de vergunningstechnische zaken te regelen. Dat betekent dat we de vergunning Waterwet hebben aangevraagd, maar ook de m.e.r. aanmeldnotitie hebben verzorgd. Dit is sinds juli 2017 verplicht om aan te tonen dat het grondwatersysteem niet vergunningsplichtig is volgens de Milieu Effecten Rapportage.

Tevens ontzorgen wij onze opdrachtgever door het maken van het ontwerp volgens Scope 1a van de BRL11000 en het aanvragen van de lozingsvergunning.

Systeem specificaties:
Grondwatersysteem: Monobron
Koelvermogen: 114 kW
Verwarmingsvermogen: 114 kW
Grondwaterdebiet: 22 m3/h
Aantal bronnen: 1