Project omschrijving

Voor de nieuwbouw van een supermarkt met daarboven 68 appartementen in Scheveningen is een bodemenergiesysteem gerealiseerd. VHGM is bij dit project betrokken geweest bij de volgende aspecten:

  • Begeleiding proefboring
  • Vergunning waterwet
  • Effectenstudie
  • Uitvoeringsbegeleiding
Systeem specificaties:
Grondwatersysteem: Monobron
Koelvermogen: 183 kW
Verwarmingsvermogen: 228 kW
Grondwaterdebiet: 36 m3/h
Aantal bronnen: 1
Diepte bronnen: 225 m