Project omschrijving

De opdrachtgever heeft het initiatief genomen om vier gebouwen op Kaageiland te gaan voorzien van een bodemenergiesysteem. De gebouwen liggen verspreid over het Kaageiland en hebben ieder een eigen functie. Daar springt het gebouw ‘KaagErvaaring’ uit, welke momenteel dienst doet als logeerhuis voor mindervaliden. Meer informatie over dit prachtige initiatief leest u hier http://www.destalopdekaag.nl/ en over de fluisterboot:  http://kaagervaaring.nl/.

Voor de energie-/klimaatvoorziening wordt gebruik gemaakt van een collectief duurzaam warmteopwekkingssysteem. De benodigde omgevingswarmte zal onttrokken worden aan de bodem door middel van een monobronsysteem volgens het principe van recirculatie (haal en retour). In totaal zijn vier gebouwen aangesloten op een secundair recirculatiesysteem. In de winter zal grondwater onttrokken worden met een debiet van 14 m³/h voor de levering aan de warmtepompen. Voor de koeling zal een monovalent systeem gekozen worden met een debiet van 7 m³/h.

De volgende werkzaamheden zijn door VHGM uitgevoerd:
•   Haalbaarheidsstudie. Bodemgeschiktheid, juridisch, kosten systeem en rendement
•   Het verzorgen van de vergunningaanvragen met benodigde rapportages
•   Ontwerp bodemenergiesysteem en installatiebestek
•   Keuze aannemers en gunningsprocedure
•   Projectmanagement en kwaliteitsborging

Principe: Recirculatie Debiet grondwatersysteem warm/koud: 20 / 7 m3/h
Koelvermogen (passief): 30 kW Aantal bronnen: 1 monobron
Verwarmingsvermogen: 81,7kW Einddiepte boring: 115 m