Project omschrijving

Dit betreft de verduurzaming van de klimaatinstallatie van de Leidse Hogeschool in Leiden. VHGM is bij dit project betrokken geweest bij de volgende aspecten:

  • Kwaliteitsplan
    • Deel 1 Bronontwerp, schoonpompen, putbehuizingen en terreinleidingen.
    • Deel 2 Overige installatie (Werktuigbouwkundig)
  • Keuring bronnen
Systeem specificaties:
Grondwatersysteem: WKO
Grondwaterdebiet: 90 m3/h