Project omschrijving

In Scheveningen wordt aan de Noordboulevard een nieuw gebouw gerealiseerd. Het gebouw voorziet horecagelegenheden en winkels van voldoende ruimte met daaronder een parkeergarage waar ongeveer 700 auto’s kunnen parkeren.

VHGM is gevraagd een bemalingsadvies op te stellen om toestemming bij het Hoogheemraadschap te verkrijgen voor het tijdelijk onttrekken en lozen van grondwater. Dit is nodig om de werkzaamheden ten behoeve van de fundering en de parkeergarage in den droge uit te kunnen voeren.

In het advies wordt rekening gehouden met de effecten naar de omgeving door toedoen van de bemaling. Voor dit project geldt dat er rekening gehouden moet worden met de waterkering en

het waterwingebied. Middels het bemalingsadvies zijn de effecten op deze omgevingsbelangen getoetst. De vergunning is reeds afgegeven en de werkzaamheden worden in 2019 afgerond.