Project omschrijving

Wanneer door het ontgraven van de bouwkuip het evenwicht in de bodem wordt verstoord bestaat de kans op opbarsten. Het opbreken van de bouwputbodem houdt in dat er sprake is van meer opwaartse druk dan neerwaartse druk wat leidt tot grote risico’s zoals het volstromen van de bouwkuip met grondwater.

Voor het project in Diemen wordt een bestaande kelder verwijderd. Bij het slopen en verwijderen van de kelder wordt automatisch de neerwaartse druk minder wat kan leiden tot opbarsten van de bouwkuip. Om opbarsten tegen te gaan kan er worden gekozen voor het toepassen van een spanninsbemaling.  Of dit nodig is blijkt aan de hand van een opbarstberekening welke werd geëist door het waterschap.

Indien blijkt dat  spanningsbemaling benodigd is dan zal in de meeste gevallen een vergunning bij het waterschap moeten worden aangevraagd middels een Bemalingsadvies waarin de effecten van de bemaling op de werkzaamheden en de omgeving wordt aangetoond.

Voor dit project heeft VHGM middels een opbarstberekening kunnen aantonen dat dit niet nodig is en dat er voldoende veiligheid voor het project aanwezig is om geen spanningsbemaling te plaatsen.