Project omschrijving

Dit project betreft de nieuwbouw van 200 intra- en extramurale woonzorgappartementen. Het project is gelegen in de kern van Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand. VHGM is bij dit project betrokken geweest bij de volgende aspecten:

  • Ontwerp compleet grondwatersysteem
  • Vergunning grondwaterwet
  • Effectenstudie
Systeem specificaties:
Grondwatersysteem: KWO
Koelvermogen: 200 kW
Verwarmingsvermogen: 94 kW
Grondwaterdebiet: 21,6 m3/h
Aantal bronnen: 2
Diepte bronnen: 46 m