Project omschrijving

De Slachthuisbuurt in Haarlem wordt opgeknapt. Tussen de Hannie Schaftstraat en de Schipholweg worden/zijn een aantal nieuwbouw woningcomplexen, met appartementen, eengezinswoningen en commerciële ruimten gerealiseerd. Voor een deel van de bouwblokken wordt de energie uit een duurzaam grondwatersysteem onttrokken. De bouwblokken 4a, 5a en 5b worden/zijn aangesloten op een collectief grondwatersysteem.

De volgende werkzaamheden zijn voor dit project door ons uitgevoerd:

  • Geohydrologische bureaustudie
  • Ontwerp bronnen
  • Vergunning Waterwet met effectenstudie
  • Lozingsvergunning oppervlaktewater
  • Bestek grondwatersysteem
  • Beoordeling offertes booraannemers
  • Uitvoeringsbegeleiding
  • Registratie kabels en leidingen conform WION
Systeem specificaties:
Grondwatersysteem: KWO
Koelvermogen: 787 kW
Verwarmingsvermogen: 250 kW
Grondwaterdebiet: 50 m3/h
Aantal bronnen: 1
Diepte bronnen: ca. 180 m