Project omschrijving

Dit project  betreft de nieuwbouw van woon-, zorg- en verpleegaccommodaties. Het project is gelegen in de wijk Ossenkoppelerhoek in Almelo. VHGM is bij dit project betrokken geweest bij de volgende aspecten:

  • Haalbaarheidsonderzoek
  • Ontwerp compleet grondwatersysteem
  • Vergunning grondwaterwet
  • Effectenstudie
  • Uitvoeringsbegeleiding
Systeem specificaties:
Koelvermogen: 178 kW
Verwarmingsvermogen: 71 kW
Grondwaterdebiet: 16 m3/h
Aantal bronnen: 4
Diepte bronnen: 31 m