Project omschrijving

In de Houthavens van Amsterdam is het project genaamd Ydek gerealiseerd. Het gebouw bestaat uit verschillende kantoor- en bedrijfsruimten met een totaal oppervlak van 5.000 m². Na oplevering is het project bij VHGM in beheer gebleven en wordt gemonitord. Waar nodig vinden optimalisaties plaats om een balans te creëren tussen de gebruiker, de installatie en de bodemzijdige installatie. VHGM is bij dit project betrokken geweest bij de volgende aspecten:

  • Haalbaarheidsstudie
  • Vergunning Waterwet met effectenstudie
  • Boorplan
  • Uitvoeringsbegeleiding
  • Monitoring/beheer/optimalisatie
Systeem specificaties:
Koelvermogen: 359 kW
Verwarmingsvermogen: 233 kW
Grondwaterdebiet: 40 m3/h
Aantal bronnen: 2
Diepte bronnen: 86 m