Gisteren is de eerste bron gekeurd van het toekomstige bodemenergiesysteem van het project Centrumeiland in Amsterdam.

Met een debiet van 250 m³/h is dit de eerste van de in totaal 10 bronnen welke de toekomstige 1300 woningen gaan voorzien van warmte.

VHGM ziet toe op de kwaliteit van de bron en daarmee het gehele systeem.