De wijk Westwijk in Amstelveen wordt voorzien van warmte en koude van een bodemenergiesysteem in combinatie met een oppervlaktewatersysteem.