In de Grunobuurt in Groningen worden door een aquathermiesysteem 314 appartementen verwarmd én gekoeld. Hiervoor wordt warmte uit het oppervlaktewater onttrokken uit het Noord-Willemskanaal en uitgewisseld met het open bodemenergiesysteem.

Het Expertisecentrum Warmte maakte een interessant portret over dit aquathermieproject in Groningen. Wij bij VHGM zijn trots dat door samen te werken dit project een succes is geworden. Samen creëren we met innovatieve en betrouwbare totaaloplossingen een toekomstbestendig duurzaam klimaat. Een aardgasvrije klimaat. We laten hierdoor zien dat energie wel degelijk anders kan.

Rik van den Oever is sinds 2020 werkzaam bij VHGM als Junior Specialist Aquathermie. Zijn passie is het verder ontwikkelen van duurzame energie. Aquathermie heeft grote potentie om Nederland te voorzien van haar energiebehoefte.

Benieuwd naar wat Aquathermie voor uw duurzaam project kan betekenen? Neem contact op door te mailen: info@vhgm.nl of te bellen:  (023) 584 11 22.