Afgelopen week is het hoogste punt bereikt van het project Moermansk 300. Het gebouw, dat wordt gerealiseerd door G&S Vastgoed, ligt in de Amsterdamse Houthaven en wordt in juli 2018 opgeleverd en zal bestaan uit 5.000 m² kantoorruimte. Het heien van de fundering van Moermansk 400 en 500 begint in maart van 2018. Deze gebouwen worden voorzien van een eigen bodemenergiesysteem. De zes bronnen zullen in april 2018 worden geboord.

De vergunning van het bodemenergiesysteem is reeds door ons aangevraagd en binnenkort zullen we de boringen gaan begeleiden. Interessant aspect is dat de buurtgebouwen ook voorzien zijn van een bodemenergiesysteem. Daarom is een goede inpassing nodig zodat hydrologisch en thermisch geen interferentie optreedt en de systemen elkaar juist versterken.