Ikonderzoekenergie.nl is een website waar examenleerlingen onderwerpen kunnen vinden voor hun profielwerkstuk. Door een onderwerp te kiezen en uit te werken kunnen ze daarmee weer organisaties helpen die op deze website een onderzoeksvraag hebben geplaatst.

Het mooie hieraan is dat leerlingen worden getriggerd om over groene oplossingen na te denken op specialistische gebieden. VHGM staat ook op deze website met een onderzoeksvraag op het gebied van bodemenergie. Leerlingen die voor ons onderwerp kiezen kunnen ook vragen stellen en sparren over het onderwerp om tot een geslaagd profielwerkstuk te komen.

Voor meer informatie en alle onderzoeksvragen kunt u een kijkje nemen op: http://www.ikonderzoekenergie.nl/