Certificeringen

De kwaliteitsborging bij Van Harlingen Grondwater Management B.V. wordt gewaarborgd door de volgende certificeringen:

NEN-EN-ISO 9001:2015

kiwa gecertificeerd

Toepassingsgebied:

Voorbereidend geohydrologisch onderzoek, ontwerpen van en advisering over WKO-installaties en bijbehorende distributiesystemen voor woningbouw en utiliteitsbouw.

Bekijk hier ons ISO9001 certificaat

BRL 11000 protocol 11001

kiwa gecertificeerd

Procescertificaat:

Ontwerp, Realisatie en beheer en onderhoud ondergronds deel van bodemenergiesystememen

Toepassingsgebied:

Protocol 11000: Ontwerp, realisatie, beheer ondergrondse deel bodemenergiesystemen.

Scope 1a : ontwerp van open systemen
Scope 1b : ontwerp van gesloten systemen
Scope 2a : detail engineering van open systemen
Scope 4a : beheer en onderhoud van open systemen

Bekijk hier ons BRL11000 certificaat.

BRL 6000-00 en de delen BRL 6000-21/00

kiwa gecertificeerd

Procescertificaat 6000-21/00:

Ontwerp, installeren en beheren van energiecentrales van bodemenergiesystemen.

Toepassingsgebied:

Subdeelgebied 4 : Ontwerpen van Energiecentrales van bodemenergiesystemen van woongebouwen en/of utiliteitsgebouwen (ontwerpen, groot)

Bekijk hier ons BRL6000-21 certificaat