HET TEAM

Onze enthousiaste collega’s staan u graag te woord bij al uw vragen. U kunt ons bellen op ons algemene nummer om te vragen naar de desbetreffende persoon.

Ing. Stef van Harlingen
Ing. Stef van HarlingenEigenaar, Civiel ingenieur
Inzet voor een beter klimaat met aandacht voor de mens als gebruiker en leverancier zijn de drijfveren binnen VHGM. Bodemenergie en aquatechniek zijn technieken waarbij met duurzame bronnen onze verwarming en koeling bewerkstelligd kunnen worden zonder uitputting van bronnen. Het respect voor de mens als bewoner en maker moet daarin vooropstaan.
Ing. Mark van Harlingen
Ing. Mark van HarlingenCiviel ingenieur
VHGM is het bedrijf waar ik mijn passie voor techniek volledig in kwijt kan. Bodemenergie is zo breed en heeft raakvlakken met velen vakgebieden, hiervoor werken wij samen in een team met verschillende specialisten.
Bodemenergie is de volgende stap na de HR+ ketel, waar tevens mee gekoeld kan worden. Het systeem kent zeer hoge rendementen, waarmee gewerkt kan worden naar all-electric oplossingen voor wijken en bedrijven.
Daarnaast is het zeer interessant om te zien hoe de politiek en de markt zich ontwikkelen met betrekking tot de energietransitie.
Producten, wetten en financiering zijn aan verandering onderhevig. In dit turbulente vaarwater moeten de zeilen continu worden bijgesteld op deze veranderingen.

Om samen met mijn collega’s Nederland verder te kunnen helpen, dat maakt mij trots.

Ing. Dick van Harlingen
Ing. Dick van HarlingenEigenaar, Civiel ingenieur
We kunnen allemaal als individu een hoop bereiken wanneer we onze talenten gebruiken. Maar wanneer we dit samen doen, dan zijn we echt tot grootse dingen in staat. Wat mij hier bij VHGM drijft is het stimuleren van ontwikkeling en het samen werken aan duurzame technieken en mooie relaties.
Ineke van den Oever Msc.
Ineke van den Oever Msc.Adviseur duurzame energie
Vanuit mijn achtergrond ben ik ervan overtuigd dat aarde en economie bij elkaar gebracht moeten worden. Ik kan als specialist bodemenergie bij VHGM optimaal bijdragen aan die doelstelling. Op een goede wijze de bodem benutten voor de energietransitie is in mijn ogen een belangrijke stap naar een duurzamere toekomst.
Samen met mijn collega’s maak ik vooronderzoeken, haalbaarheidsstudies en ontwerpen voor open en gesloten bodemenergiesystemen. Verder ben ik bij VHGM gespecialiseerd in de juridische aspecten die bij bodemenergie komen kijken.
Met onze kennis over bodemenergie hoop ik dat wij de komende jaren veel gebouwen van duurzame verwarming en koeling kunnen voorzien. Daarnaast streven wij ernaar om onze kennis in te blijven zetten voor innovaties en toepassingen van bodemenergie in combinatie met andere duurzame ontwikkelingen.
Celine Bootsman, Msc.
Celine Bootsman, Msc.Geohydroloog
Met het oog op de toekomst is het van belang om Nederland te verduurzamen. Bodemenergie levert hier een belangrijke bijdrage aan. Bij VHGM houd ik me als geohydroloog bezig met het ondergrondse deel van bodemenergiesystemen, waaronder het ontwerp en het opstellen van effectenstudies voor vergunningaanvragen. In mijn adviezen streef ik ernaar om de bodem zo duurzaam mogelijk te benutten en om samen met de opdrachtgever tot het beste resultaat te komen. Mijn favoriete bezigheid bij VHGM is het modelleren van bodemenergiesystemen. Hierbij worden warme en koude bellen gevisualiseerd en worden de effecten op de grondwaterstand door onttrekkingen en infiltraties van het grondwater berekend.
Wilmer Roest, Msc.
Wilmer Roest, Msc.Geoloog
Als geoloog heb ik een fijn afgestelde antenne voor het verleden. Maar in plaats van in het verleden te leven, wil ik in mijn werk de wereld verschuiven in de richting van een duurzame en houdbare samenleving.
In de wereld van bodemenergie vind ik veel aanknopingspunten om mijn natuurwetenschappelijke kennis toe te passen. Bodemenergie is een uitermate multidisciplinair beroepsveld wat maakt dat een wetenschappelijke benadering hand in hand gaat met technisch ontwerp- en advieswerk.
Mijn verantwoordelijkheden binnen VHGM kennen daarom veel facetten. De vraagstukken waar ik me mee bezighoud variëren van ontwerp tot optimalisatie, van geohydrochemie tot werktuigbouwkundige installaties. Door middel van duidelijke communicatie probeer ik samen met mijn collega’s de schakel te vormen tussen de wens en werkelijkheid van de opdrachtgever.
Alisha Combee MSc
Alisha Combee MScGeohydroloog
Tijdens mijn opleiding heb ik me bezig gehouden met vele verschillende aspecten van de aarde en klimaatverandering. Dit heb ik voornamelijk gedaan op een globale schaal. Echter heb ik in de loop van de jaren gemerkt hoe belangrijk het is om deze kennis te delen met andere mensen en ook te vertalen op een manier dat het voor iedereen begrijpelijk is. Dit is nodig om collectief verandering tot stand te brengen. Daarom dat ik ben gaan kijken hoe ik mijn kennis kon gaan inzetten om binnen onze maatschappij veranderingen teweeg te brengen. Bij VHGM kan ik als geohydroloog mijn steentje bijdragen aan de energietransitie van Nederland en hopelijk meer mensen hierover informeren.
Sebastiaan Boucher
Sebastiaan BoucherWerktuigbouwkundig specialist
Eind 2021 stond bij VHGM een vacature open voor het beheer & werktuigbouwkundig advies voor bodemsystemen. Dit sprak mij aan omdat ik met mijn opgedane kennis kan bijdragen aan de energietransitie. Tijdens het eerste gesprek gaf VHGM aan dat ze een hoge zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en hoge kwaliteit als kernwaarde hanteren. Dit spreekt mij erg aan en bieden zij hierdoor mij de ruimte om de interne processen van beheer en werktuigbouw efficiënter in te richten. Om die reden kan VHGM de bestaande en toekomstige beheerde bodeminstallaties optimaler inzetten en de klanten van betere kwaliteit voorzien.

Ook mijn persoonlijke drijfveren sluiten aan bij de organisatie. Waarbij mens, harmonie, gezondheid en milieu de grootste raakvlakken hebben. In mijn vrije tijd ben ik graag met mijn gezin samen in de natuur. Wij gaan dan samen graag wandelen, fietsen, skiën, zeilen of adventure motorrijden. Al ruim twee jaar volg ik een veganistisch dieet voor het milieu, gezondheid en het dierenwelzijn. Ik probeer naar andere inspirerend te zijn. Ook verduurzamen wij onze jaren 30 woning en ben ik vrijwilliger als energiecoach voor de gemeente Hillegom. Mijn kernkwaliteiten zijn: Innovatief, Creatief, Energiek, Holistisch en Visionair denken.

Sylvia van Harlingen
Sylvia van HarlingenPersoneelszaken
Sylvia verzorgt de personeelszaken en vervult een belangrijke rol binnen onze de organisatie. Ze zorgt voor de gezellige sfeer en maakt daarbij gebruik van lekkere tussendoortjes en leuke bedrijfsuitjes. Daarbij kunt u bij Sylvia terecht met vragen over betalingen.
Lilian Ryan
Lilian RyanSecretaresse / administratief medewerkster
In de afgelopen jaren heb ik veel geleerd over het aspect “duurzaamheid” en hoe mooi is het om het bedrijf waar je werkt te zien groeien van een kleine groep mensen naar een groot team dat beschikt over veel kennis en kwaliteit en dat gezamenlijk eenzelfde doel heeft, namelijk het verduurzamen van onze samenleving. Mijn werkzaamheden bestaan uit alles wat met het secretariaat te maken heeft en daarnaast het verzorgen van o.a. facturatie en het verwerken van inkomende facturen en opdrachten. Ik hoop nog een aantal jaren mee te kunnen draaien in dit “jonge” team en ben benieuwd waar we staan als we weer 12 jaar verder zijn!
Bianca van Amsterdam
Bianca van AmsterdamSecretaresse
Duurzaamheid, klimaat en recyclen had al lange tijd mijn interesse, maar toen ik in 2019 bij VHGM ging werken, werd dat helemaal mijn ding. Ik heb inmiddels een heleboel geleerd over bodemenergie, warmtepompen, warme en koude bellen en noem maar op. Iedereen in mijn omgeving krijgt dat van mij te horen hoor. Om een goede toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen te kunnen garanderen moeten we echt meer gaan verduurzamen en bodemenergie is daar een belangrijk onderdeel van. Ik ben 3 dagen per week op kantoor. Mijn werkzaamheden bestaan uit alles wat met het secretariaat te maken heeft en ik vind dat heerlijk om te doen. Ik hoor bij de “oudjes”, maar geniet van de jonge mensen om me heen en heb de illusie (lees: hoop) dat dat me ook jong en up-to-date houdt.
Hans van Hateren
Hans van HaterenGeohydroloog
Ik heb een passie voor het ontrafelen van de ruimtelijke variabiliteit en complexiteit van de Nederlandse ondergrond. Momenteel wordt de factor variabiliteit slechts als worst-case scenario meegenomen bij het dimensioneren van een bodemenergiesysteem. Dit leidt in veel gevallen tot overdimensionering van systemen, hetgeen beperkend werkt voor een efficiënt gebruik van de ondergrond in het dichtbevolkte Nederland. Om deze tendens te doorbreken is het van vitaal belang om het effect van variabiliteit en complexiteit op de capaciteit voor warmte- en koudeopslag beter in de vingers te krijgen. Samen met mijn collega’s zal ik de komende tijd aan dit vraagstuk werken.
Frederik Bokma
Frederik BokmaGeohydroloog
Ik heb het altijd interessant gevonden hoe de aarde in elkaar steekt en hoe wij als mensen met het milieu omgaan. Eén van de leuke aspecten van VHGM is dat er vol enthousiasme ingezet wordt om met bodemenergie en aquathermie milieuvriendelijke alternatieven te bieden en daarmee de wereld een stukje beter te kunnen maken. De schaal van het VHGM-team zorgt ervoor dat iedereen zijn steentje moet bijdragen, maar dat je ook alle verschillende aspecten van het bedrijf ervaart. Die diversiteit aan uitdagingen en vriendelijkheid binnen het team maakt dit een geweldige plek om mezelf verder te ontplooien!
Rik van den Oever
Rik van den OeverGeohydroloog
Sinds april 2020 ben ik werkzaam bij VHGM als junior specialist aquathermie en bodemenergie. VHGM en ik delen dezelfde passie namelijk, advies geven over, en het verder ontwikkelen van, duurzame energie. Het bedrijf heeft door alle fantastische collega’s/specialisten diepgaande kennis over bodem en bodemenergiesystemen. Deze kennis sluit geweldig goed aan om ook aquathermie bij onze projecten te betrekken en op de kaart te zetten. Aquathermie heeft een grote potentie om Nederland te voorzien van haar energiebehoefte en is daarom zeer de moeite waard om verder te onderzoeken en te ontwikkelen. In mijn werkzaamheden hoop ik op een positieve manier impact te kunnen maken op de directe omgeving met oog op kwaliteit, innovatie en duurzaamheid.
Milan de Blok
Milan de BlokJunior Specialist Geohydrologie
Van kleins af aan heb ik een grote interesse gehad in de natuurlijke wereld, hoe deze werkt en hoe de mensheid interacteert met de planeet. Vanuit mijn brede opleidingen; Future Planet Studies en aardwetenschappen, heb ik meer verdieping gezocht in de uitdagingen die onze planeet en ons als mensheid in de aankomende eeuw te wachten staan. Het klimaatvraagstuk vormt in mijn ogen een van de meest dringende vraagstukken van onze tijd, en het stimuleren van de energietransitie is hierbij essentieel. Binnen VHGM worden wetenschap, techniek en bedrijfsleven met elkaar verenigd om deze missie, het stimuleren van de energietransitie uit te dragen.

Passie, teamwork en kennis vormen onze kern, hetgeen perfect bij mijn persoonlijke overtuigingen aansluit. Als geohydroloog houd ik mij voornamelijk bezig met de samenstelling van de bodem en de kwaliteit, kwantiteit en stromingen van het grondwater, en de mogelijkheden die er binnen deze complexe omgevingen bestaan voor energiewinning. Door de enorme complexiteit van bodemvorming is ieder project uniek, en blijft mijn werk zeer divers. Al met al is VHGM de perfecte omgeving om met veel plezier en energie bij te dragen aan een groenere planeet.

Boaz van Noort
Boaz van NoortJunior specialist bodemenergie
Toen ik nog klein was dacht ik dat ik later een groot verschil zou maken en wel even de wereld zou verbeteren. Nu, twintig jaar later, zou ik dat nog steeds graag willen doen, maar heb ik een bescheidener doel voor ogen. In plaats van in het ik denken, geloof ik dat iedereen een bijdrage moet leveren aan een betere wereld. Als iedereen een bijdrage levert, kunnen we samen nog steeds een groot verschil maken. Na mijn studie Ruimtelijke Ontwikkeling / Climate & Management ben ik bij VHGM terechtgekomen. VHGM deelt deze passie met mij, hier heb ik de mogelijkheid om middels mijn opgedane kennis een bijdrage te kunnen leveren aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

De energietransitie brengt een hoop uitdagingen met zich mee, door samen te werken kunnen we elke uitdaging tackelen. VHGM zoekt samen met andere partijen uit waar bodemenergie kan dienen als puzzelstukje in de energietransitiepuzzel.

Esther Roest
Esther RoestCommunicatiespecialist
𝙀𝙣𝙚𝙧𝙜𝙞𝙚𝙯𝙪𝙞𝙣𝙞𝙜 𝙯𝙞𝙟𝙣 𝙤𝙥 𝙤𝙣𝙯𝙚 𝙥𝙡𝙖𝙣𝙚𝙚𝙩!

Met deze ambitie in het achterhoofd ben ik gestart bij VHGM. Een mooi en duurzaam avontuur dat mij niet alleen meeneemt naar de diepere lagen van de aarde, maar ook naar de verbindende lagen binnen dit mooie familiebedrijf.

Ik hoop als communicatieadviseur samen met Dick van Harlingen een energieke bijdrage te leveren op het gebied van marketing, maar ook in mijn oude vakgebied HR. Dus eigenlijk de interne en externe communicatie bijeen.

Wat ik zo mooi vind is dat VHGM met passie en kennis, samen met een betrokken team mensen, betrouwbare en energiezuinige technieken aanbiedt. Ze bieden zo een comfortabele nieuwe harmonie aan het leefklimaat. Een groene doorstart voor nu en de toekomstige generaties.