Onze missie 2017-02-28T10:50:46+00:00

ONZE MISSIE

Nu en in de toekomst wordt men geconfronteerd met het steeds grotere effect dat de mens heeft op zijn milieu. Enerzijds neemt de verstedelijking toe en daarmee een verdichting van gebouwen, anderzijds is waarneembaar dat de klimaatverandering door verbranding van fossiele brandstoffen de leefbaarheid van de aarde aantast.

Om ongewenste effecten van de klimaatsverandering tegen te gaan zal een verschuiving in de bewustwording van de mens moeten plaatsvinden. In met name Europa wordt via wetgeving het voortouw genomen om deze radicale verandering te bewerkstelligen. Door het opleggen van steeds striktere eisen voor energieverbruik en uitstoot wordt onze samenleving gedwongen om duurzamer om te gaan met zijn omgeving.

Onze missie is deel uit te maken van deze verandering en het behoudt van een prettig leefklimaat.