Vacature Specialist Geohydrologie (32 – 40 uur)

  • Wil jij je geohydrologische kennis toepassen om een serieuze bijdrage te leveren in het verduurzamen van Nederland?
  • Ben jij een specialist en bijt jij je graag vast in multidisciplinaire klimaatvraagstukken?
  • Het wiskundig modelleren van gegevens, reken je met kwaliteit door naar een kloppende en effectieve uitkomst?
  • Veldwerk ervaar je met passie door zelf hands-on op locatie de controle van jouw vooronderzoek en effectenstudie naar een goed draaiend klimaatsysteem te begeleiden?

Dan ga jij je skills toepassen

Je werkzaamheden variëren tussen het opstellen van rekenmodellen voor bodemenergiesystemen, het schrijven van rapportages, het onderhouden van contact met bevoegde instanties voor bijvoorbeeld het verkrijgen van vergunningen, maar ook krijg je ruimte in het optimaliseren en ontwikkelen van rekentools. Daarnaast wissel je de werkzaamheden af met geohydrologische modellering en vind je makkelijk je weg in multidisciplinaire projectteams tijdens ontwerp-, vergunnings- en uitvoeringstrajecten.  Daarbij werk je met software pakketten als FloPy en GIS en help je gemeenten met behulp van gebiedsstudies en bodemenergieplannen. Ook is er de mogelijkheid voor een kleine hoeveelheid veldwerk om projecten van het begin tot het einde te kunnen begeleiden.

Herken jij jezelf in dit profiel?

Het uitvoeren van bureaustudies over geohydrologie is op je lijf geschreven. Door je technische kennis en ervaring als Geohydroloog wil jij je expertise verder ontwikkelen en een aanspreekpunt zijn voor de klanten van VHGM. Je bent een specialist in aardwetenschappen. Je hebt net als wij passie voor de techniek en voor duurzaamheid en past jouw technische kennis graag toe in je werk. Je vindt het leuk om jezelf te ontwikkelen binnen een groeiend ontwerp- en adviesbureau in een team waar veel samen wordt gewerkt, maar waar voldoende ruimte is om je vernieuwende ideeën uit te werken en te realiseren.

Wil jij jezelf verder ontwikkelen tot medior | senior specialist of projectleider?

In een korte tijd kan ook jij je ontwikkelen tot een ervaren zelfstandig adviseur. Je hebt passie voor het vak. Samenwerken met je collega’s voor en met klanten vind je belangrijk.  Daarnaast vind je het van essentieel belang om samen kennis verder te ontwikkelen binnen lopende (onderzoeks-) projecten. Zie jij jezelf je verder ontwikkelen tot gespecialiseerd aanspreekpunt voor onze opdrachtgevers of ontwikkel je je toch liever als specialist? Wij faciliteren in jouw ontwikkeling en loopbaan met een persoonlijk ontwikkelplan.

Dan zijn wij wellicht een match

Om de match verder te onderzoeken is het belangrijk om onze kant van het verhaal te vertellen.

Wij – VHGM – zijn sinds 2002 een deskundig onderzoeks-, ontwerp- en adviesbureau in de Bodemenergie en Aquathermie. Wij helpen klanten van een plan naar een goedwerkend en duurzaam klimaatsysteem. Door het gebruik van innovatieve technieken, een pragmatische en slagvaardige aanpak en een hoog kwaliteitsniveau streeft VHGM ernaar om met haar kennis over de bodem de samenleving in staat te stellen de bodem en het (grond)water duurzaam te gebruiken.

Duurzaamheid staat hoog op onze agenda. We worden voor nu en in de toekomst steeds meer geconfronteerd met het steeds grotere effect dat de mens heeft op zijn milieu. Enerzijds neemt de verstedelijking toe en daarmee de verdichting van gebouwen. Anderzijds is waarneembaar dat de klimaatverandering door gebruik van fossiele brandstoffen de leefbaarheid van de aarde aantast. Door steeds striktere eisen voor energieverbruik en uitstoot wordt onze samenleving gedwongen om duurzamer om te gaan met haar omgeving.

Bij het ontwerp van duurzame klimaatsystemen willen wij een grote bijdrage leveren aan het in stand houden van de natuur en de wereld, maar zo, dat de systemen ook ten goede komen aan de mensen voor wie deze systemen gemaakt worden. Comfort, gebruikersgemak en soliditeit van de installaties is hierbij essentieel.

Met de duurzame klimaattechnieken die horen bij Bodemenergie en Aquathermie zijn wij ons er terdege van bewust dat de uitdaging ligt in de beschikbaarheid van de bodem en (grond)water. Het is een schaars goed. Bij systemen die hiervan gebruik maken, achten wij het van groot belang dat de gevolgen met zorg afgewogen worden.

Deel jij onze missie?

En zie jij jezelf als deskundig Geohydroloog doortastend jouw passie voor, en jouw kennis van, techniek een bijdrage leveren aan onze ambitie hierboven geschetst? Dan hebben we in de loop van je carrière binnen VHGM zeker oog voor jou.

Plan POWER

Wij sturen op persoonlijke ontwikkeling en waardering in eigen regie. Voor ons zijn mensen onze belangrijkste succesfactor. Het gaat erom dat de medewerkers goed en gepassioneerd met elkaar én met de systemen samenwerken. Wij weten dat mensen dat gevoel van verantwoordelijkheid moeten ervaren in ruil voor vertrouwen, commitment en groei binnen hun eigen bandbreedte en mogelijkheden.

Wij sturen daarom aan op autonomie; de mate van vrijheid om zelf beslissingen te nemen over de inhoud en planning van je werkzaamheden. Maar ook met elkaar in gesprek te komen en te blijven; omdat hierdoor verbinding ontstaat en blijft.

Een andere hele belangrijke pijler binnen VHGM is persoonlijke en functiegerichte ontwikkeling. Dit bereiken wij door ruimte te scheppen en je competenties op een hoger niveau te tillen door middel van scholing van je hard skills en je human skills.

Wij investeren daarom in persoonlijke ontwikkeling, omdat dit bijdraagt in de kwaliteit van de dienstverlening. Het bevordert groei in jouw ontwikkelpad. En het zorgt daarnaast voor meer werkplezier.

Nog steeds enthousiast?

Stuur dan jouw motivatie en werkervaring naar recruitment@vhgm.nl. Een assessment is een onderdeel van de sollicitatieprocedure. Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Dick van Harlingen 023 584 11 22.