Vacature Projectleider Gesloten Bodemenergie (32-40 uur)

 • Ben jij de projectleider die binnen een team van specialisten de uitdaging wil uitgaan om de gebouwde omgeving verder te verduurzamen met behulp van gesloten Bodemenergie.
 • Lijkt het je leuk om zowel voor klanten energieconcepten te bedenken als uit te werken?
 • Is het ontwerpen van, en daarnaast de vergunningen regelen voor, gesloten bodemenergiesystemen (GBES) jou ook niet onbekend?
 • Heb jij daarnaast voldoende kennis in huis om uit onderzoek slimmere oplossingen te bedenken voor een innovatief duurzaam project?
 • En dit samen met jouw team met knappe koppen?
 • Kun jij ook moeiteloos schakelen in de diverse rollen die een projectleider beoefent en voor verschillende soorten opdrachtgevers?
 • Draag jij de verantwoordelijkheid probleemloos in het concretiseren en realiseren van projectdoelstellingen?
 • Ben jij tevens de specialist in je vakgebied en in staat om met de opdrachtgever en jouw collega’s het ontwerp te optimaliseren en uit te rollen?
 • Ben jij slagvaardig in het versnellen en toepassen van oplossingen in een project?
 • Heb jij tevens de kennis en ervaring in huis om dit in te zetten en toe te passen in onze uiteenlopende en uitdagende GBES projecten?
 • Het verdelen en delegeren van taken zit ook in je vingers?
 • Ben jij in staat om diepgang te bieden in reflecties en evaluaties en je kennis in te zetten in het bedenken van nieuwe activiteiten?

Dan is dit de volgende stap in jouw carrière! Want …

 • Onderscheid jij jezelf door je slagvaardigheid en bereik jij dit door het toepassen van resultaat- en kwaliteitgerichte oplossingen?
 • Vind jij het ook belangrijk om de kwaliteit van je werkzaamheden te waarborgen, verbeteringen toe te passen en je kennis te blijven vergroten door deze op peil te houden door training en opleiding?
 • Heb jij de ervaring en de kunde om met opdrachtgevers te sparren?
 • Zijn jouw communicatie skills uitstekend en draag jij klanttevredenheid hoog in het vaandel?
 • Wil jij je werk niet alleen doen, maar samen in een betrokken team? Een team bestaande uit een gepassioneerde denktank die gezamenlijk met de klant een goed resultaat voor het project en de omgeving wil bereiken?

Dan zijn wij wellicht een match

Om de match verder te onderzoeken is het belangrijk om onze kant van het verhaal te vertellen.

Wij – VHGM – zijn sinds 2002 een deskundig onderzoeks-, ontwerp- en adviesbureau in de Bodemenergie en Aquathermie. Wij helpen klanten van een plan naar een goedwerkend en duurzaam klimaatsysteem. Door het gebruik van innovatieve technieken, een pragmatische en slagvaardige aanpak en een hoog kwaliteitsniveau streeft VHGM ernaar om met haar kennis over de bodem de samenleving in staat te stellen de bodem en het (grond)water duurzaam te gebruiken.

Duurzaamheid staat hoog op onze agenda. We worden voor nu en in de toekomst steeds meer geconfronteerd met het steeds grotere effect dat de mens heeft op zijn milieu. Enerzijds neemt de verstedelijking toe en daarmee de verdichting van gebouwen. Anderzijds is waarneembaar dat de klimaatverandering door gebruik van fossiele brandstoffen de leefbaarheid van de aarde aantast. Door steeds striktere eisen voor energieverbruik en uitstoot wordt onze samenleving gedwongen om duurzamer om te gaan met haar omgeving.

Bij het ontwerp van duurzame klimaatsystemen willen wij een grote bijdrage leveren aan het in stand houden van de natuur en de wereld, maar zo, dat de systemen ook ten goede komen aan de mensen voor wie deze systemen gemaakt worden. Comfort, gebruikersgemak en soliditeit van de installaties is hierbij essentieel.

Met de duurzame klimaattechnieken die horen bij Bodemenergie en Aquathermie zijn wij ons er terdege van bewust dat de uitdaging ligt in de beschikbaarheid van de bodem en (grond)water. Het is een schaars goed. Bij systemen die hiervan gebruik maken, achten wij het van groot belang dat de gevolgen met zorg afgewogen worden.

Deel jij onze missie?

En zie jij jezelf als deskundig Projectleider GBES doortastend jouw passie voor, en jouw kennis van, techniek een bijdrage leveren aan onze ambitie hierboven geschetst? Dan hebben we in de loop van je carrière binnen VHGM zeker oog voor jou.

Plan POWER

Wij sturen op persoonlijke ontwikkeling en waardering in eigen regie. Voor ons zijn mensen onze belangrijkste succesfactor. Het gaat erom dat de medewerkers goed en gepassioneerd met elkaar én met de systemen samenwerken. Wij weten dat mensen dat gevoel van verantwoordelijkheid moeten ervaren in ruil voor vertrouwen, commitment en groei binnen hun eigen bandbreedte en mogelijkheden.

Wij sturen daarom aan op autonomie; de mate van vrijheid om zelf beslissingen te nemen over de inhoud en planning van je werkzaamheden. Maar ook met elkaar in gesprek te komen en te blijven; omdat hierdoor verbinding ontstaat en blijft.

Een andere hele belangrijke pijler binnen VHGM is persoonlijke en functiegerichte ontwikkeling. Dit bereiken wij door ruimte te scheppen en je competenties op een hoger niveau te tillen door middel van scholing van je hard skills en je human skills.

Wij investeren daarom in persoonlijke ontwikkeling, omdat dit bijdraagt in de kwaliteit van de dienstverlening. Het bevordert groei in jouw ontwikkelpad. En het zorgt daarnaast voor meer werkplezier.

Nog steeds enthousiast?

Stuur dan jouw motivatie en werkervaring naar recruitment@vhgm.nl. Een assessment is een onderdeel van de sollicitatieprocedure. Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Dick van Harlingen 023 584 11 22. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.