Uitbreiding Hotel vd Valk

//Uitbreiding Hotel vd Valk

Uitbreiding Hotel vd Valk

Hotel van der Valk in Nootdorp gaat uitbreiden. Aan de westzijde wordt het gebouw uitgebreid met een hoeveelheid van ongeveer 20 meter dat veel extra hotelkamers zal bieden en een zwembad op de bovenste verdieping.

Er wordt een kelder aangebracht tot ongeveer 4 meter beneden maaiveld. Het hotel ligt vlakbij het Willem Alexander viaduct en de spoorbaan waardoor is besloten de bouwkuip in damwanden te gaan uitvoeren. Voor het aanvragen van de vergunning heeft VHGM daarom modelberekeningen gemaakt om de grondwaterstandsverlaging in de omgeving in kaart te brengen.

Omdat het onttrekken van grondwater in stedelijk gebied niet zonder risico’s is, zijn meerdere berekeningen gemaakt om de verwachte risico’s zoveel mogelijk te beperken. Door real-time de grondwaterstanden en stijghoogte te monitoren wordt deze veiligheid gewaarborgd en mogelijke spanningsbemaling voorkomen.

By | 2017-10-03T08:57:01+00:00 oktober 3rd, 2017|Nieuws|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment