VHGM is een onafhankelijk praktijkgericht adviesbureau dat zich momenteel bezighoudt op het vlak van drie werkgebieden, namelijk: bodemenergie, geothermie en bemalingen. Het merendeel van onze werkzaamheden bevindt zich in Nederland, echter werken wij ook aan projecten in het buitenland en dan met name de richting geothermie. Onze adviesdiensten bestaan uit:

• Onderzoek/haalbaarheid
• Ontwerp en vergunningen
• Realisatie/projectmanagement
• Onderhoud en beheer
• Dienstverlening op maat

Naast deze disciplines kunt u ons ook raadplegen voor overige specialistische werkzaamheden, zoals vergunning wko, ontwerp energiecentrale, energiemonitoring, boringen, geotechnische vraagstukken, etc.