DIENSTEN BEMALINGEN

VHGM richt zich op het leveren van kwalitatief goed advies. Zowel bij bouwkuipen, sleufbemalingen als bij andere infrastructurele werken. Wij zijn in het bezit van de BRL12000 protocol 12010 voorbereiden melding of vergunning en voeren al onze Projecten volgens de BRL12000 uit.

Met deze kwaliteitsstandaard kan een kwalitatief hoogwaardig advies geleverd worden en anderzijds een advies op maat gegeven worden. Hierdoor worden uiteindelijk kosten in de uitvoering bespaard en gelijktijdig de risico’s verminderd op schade in de omgeving.

De Projecten worden dan ook volgens dit protocol gerealiseerd. Op het gebied van Bemalingsadvies levert VHGM verschillende Diensten welke kunnen worden onderverdeeld in:

  • (Bodem)onderzoek
  • Bemalingsadvies/vergunning
  • Technisch bemalingsplan
  • Monitoring
  • Ontwerp brand/sprinklerbronnen
  • Samenwerkingsvormen
  • Controle / advies bemalingsrapportages

Ook voor overige specialistische werkzaamheden die in verband staan met tijdelijke onttrekkingen kunt u ons raadplegen, zoals: uitvoeringsaspecten (geotechnisch), drainage, sonderingen, opbarstberekeningen, zettingsberekeningen, pompproef, informatie over vergunningen, hydrologische berekeningen en aanverwante werkzaamheden.