BEMALINGSADVIES/VERGUNNING

Voor het tijdelijk onttrekken van grondwater is een melding of vergunning nodig. Dit dient te worden gedaan bij het desbetreffende waterschap. Het waterschap eist bij de melding- of vergunningaanvraag een rapportage waarin de hoeveelheden van de onttrekking worden berekend en de invloed die de onttrekking heeft op het project en de omgeving. Een dergelijke effectenrapportage wordt ook wel een bemalingsadvies genoemd.

VHGM verstrekt bemalingsadviezen voor diverse projecten, van kelders in een open ontgraving tot een gesloten bouwkuip in een bebouwde omgeving. Wij voeren al onze bemalingsprojecten uit conform de BRL 12000 protocol 12010. U kunt bij ons terecht voor Projecten met allerlei specialisaties:

• Sleufontgraving
• Open ontgraving
• Gesloten bouwkuip
• Waterbuffer
• Retourbemaling
• Verontreinigingen
• Bronbemaling & WKO

Vergunningsaanvraag

Ieder project is uniek en wordt dan ook nauwkeurig getoetst op kansen en risico’s die zich voordoen, zoals het verminderen van waterbezwaar en omgevingsinvloeden. Het advies wordt opgesteld aan de hand van de situatie per locatie en de factoren die meespelen met betrekking tot de omgeving. Voor het laten uitvoeren van een melding of het aanvragen van een vergunning schrijft VHGM een passend bemalingsadvies. Hierin worden alle eisen vanuit de bevoegde instantie vermeld en risico’s aangegeven. VHGM verzorgt voor u:

  • Melding grondwateronttrekking
  • Complete vergunningaanvraag met effectenberekeningen
  • Lozingsvergunning
  • Juridisch advies

Het bemalingsadvies is voor elk project verschillend en de kosten hiervan kunnen uiteenlopen. Indien u een vraag heeft over de kosten van een melding/vergunning, het onttrekken en lozen van grondwater of de kosten van een bemalingsadvies dan kunt u vrijblijvend Contact opnemen met Dick van Harlingen.

Ieder project is uniek en wordt dan ook nauwkeurig getoetst op kansen en risico’s die zich voordoen, zoals het verminderen van waterbezwaar en omgevingsinvloeden. Het advies wordt opgesteld aan de hand van de situatie per locatie en de factoren die meespelen met betrekking tot de omgeving. Voor het laten uitvoeren van een melding of het aanvragen van een vergunning schrijft VHGM een passend bemalingsadvies. Hierin worden alle eisen vanuit de bevoegde instantie vermeld en risico’s aangegeven. VHGM verzorgt voor u:

• Melding grondwateronttrekking
• Complete vergunningaanvraag met effectenberekeningen
• Lozingsvergunning
• Juridisch advies

Het bemalingsadvies is voor elk project verschillend en de kosten hiervan kunnen uiteenlopen. Indien u een vraag heeft over de kosten van een melding/vergunning, het onttrekken en lozen van grondwater of de kosten van een bemalingsadvies dan kunt u vrijblijvend Contact opnemen met Dick van Harlingen.