BODEMONDERZOEK

Het is van groot belang om de bodem onder uw projectlocatie goed in kaart te hebben. In het voortraject kan een misvatting in de bodemopbouw leiden tot hoge kosten in de uitvoering. Om de bodem in kaart te brengen maakt VHGM gebruik van digitale kaarten, gegevens en een eigen database van boringen. Indien dit onvoldoende is dan zal er gekozen worden om veldwerk uit te voeren in de vorm van:
• Sonderingen/proefboring
• Graaf- en/of oriëntatieverslag kabels en leidingen (Klic-melding)
• Geohydrologisch onderzoek
• Veldmetingen, grondwaterstanden/grondwateranalyses