INFILTRATIEONDERZOEK

Retourbemaling

Het uitbrengen van infiltratieadvies kan worden gezien als een van de expertises van VHGM. Op het gebied van koude- en warmteopslag heeft VHGM veel ervaring met het retourneren van grondwater in de bodem. Door vooraf in te steken op een goed geohydrologisch Onderzoek en achteraf op een nauwkeurige monitoring, wordt voldoende kennis verschaft van de mogelijkheden met betrekking tot infiltratie in de bodem. Alle belangrijke parameters worden met elkaar in verband gebracht om tot een compleet advies te komen. Het retourneren van grondwater in de bodem brengt enkele voordelen met zich mee. Zo geldt bij bepaalde provincies dat er minder kosten in rekening worden gebracht. Ook geldt dat risico’s worden verminderd door de grondwaterstandverlaging te verkleinen en maaivelddaling te verminderen.

Waterbuffer

Water opslaan in de bodem ten behoeve van beregening of wateropslag wordt in Nederland steeds vaker toegepast. VHGM verzorgt voor u een uitgebreid Onderzoek naar de ondergrond en de opslagmogelijkheden in de bodem. Tevens denken wij praktisch mee aan de distributie van het water.

Grondwaterschermen

Het onderzoeken en adviseren van mogelijkheden om grondwaterschermen toe te passen ten behoeve van grondwaterverontreinigingen of bijvoorbeeld het tegengaan van paalrot.

Bronverstopping

Een technisch, veel voorkomend probleem is het verstoppen van bronnen. Dit kan worden veroorzaakt door de reactie van zuurstof met ijzerhoudend water. Er zijn manieren om dit te voorkomen en het functioneren van het bronsysteem te waarborgen. VHGM draagt zorg voor de kwaliteit van het bronsysteem dat wordt ontworpen en kan door middel van grondig Onderzoek en een compleet advies complicaties voorkomen.

Advies

Er zijn veel factoren die bepalend zijn voor de hoeveelheid water die kan worden teruggebracht in de bodem. De doorlatendheid van de bodem speelt hierbij een belangrijke rol, maar een infiltratieadvies reikt verder dan dat. Er wordt ook gekeken naar de benodigdheden voor het bronsysteem die het functioneren zullen waarborgen, de grondwaterkwaliteit en de effecten die meespelen en welke van invloed zijn op de omgeving.