MONITORINGSPLAN / MONITORING

Monitoring van uw project kan tijdens meerdere fases plaatsvinden. Dit hangt natuurlijk af van hetgeen dat gemonitord dient te worden.
Voor inzicht in de grondwaterstand, optredende fluctuaties en geografische variatie voor korte of langere periode kan VHGM een grondwater monitoringsnetwerk opzetten. Door de locaties van de divers strategisch te plaatsen kan op effectieve wijze inzicht worden verkregen in het gedrag van het grondwater in het onderzoeksgebied.
Het is mogelijk om voor aanvang van de bemaling op strategisch gekozen plekken meerdere peilbuizen aan te brengen. Stijghoogtes registreren is vooral belangrijk, buiten de ontgraving zelf, bij zettingsgevoelige constructies en in verdroginggevoelige gebieden. Door middel van real-time monitoring worden grondwaterstandgegevens continu aangeleverd en kunnen de risico’s worden bewaakt.
In samenwerking met een onderaannemer kunnen wij de peilbuizen voor u plaatsen en deze real-time monitoren. Dit kan uiteraard ook met de hand worden gedaan op de locatie. Indien u vragen heeft over de monitoring van grondwaterstanden of overige monitoring dan kunt u contact opnemen met Dick van Harlingen.