ONDERZOEK

Geohydrologie

VHGM kan van dienst zijn bij een scala van geohydrologische onderzoeken. Deze onderzoeken bestaan uit onder andere:

  • Bodemprofiel
  • Sonderingen
  • Grondwaterstanden/stijghoogten
  • Locatie-inrichting
  • Benodigdheid melding/vergunning
  • Lozingsonderzoek
  • Het opzetten van pompproeven en de resultaten analyseren ter bepaling van hydrologische parameters
  • Proefbemaling voor het berekenen van benodigde debieten
  • Korrelgrootte analyses met behulp van zeefkrommes
  • Grondwateranalyses ter bepaling van de grondwaterkwaliteit

VHGM beschikt over een database, door de jaren heen opgebouwd, bestaande uit zowel bodemgegevens als grondwaterkwaliteitsgegevens verspreid over heel Nederland. Hierdoor zijn wij in staat om snel inzicht te geven in de geohydrologie op een bepaalde locatie.

Naast het onderzoeken van de geohydrologie houdt VHGM zich ook bezig met de eisen die worden gesteld vanuit de daarvoor bevoegde instanties omtrent de geohydrologie, zoals zettingsberekeningen en hydrologische invloed.

Tevens voorziet VHGM de rapportages van beschrijvingen met eventuele maatregelen en/of voorzieningen om (mogelijk) negatieve gevolgen van onttrekkingen te voorkomen of te beperken.

Grondwateranalyses

Voor het lozen of retourneren van grondwater worden kwaliteitseisen gesteld aan de samenstelling van het grondwater. Indien bepaalde parameters de toegestane maximale concentraties overschrijden dienen maatregelen te worden getroffen. Een veel voorkomende parameter in grondwater is het van nature aanwezige ijzergehalte, dat vaak boven de gestelde norm ligt.

Ook kan VHGM via een partnerbedrijf grondwaterbemonstering verzorgen voor saneringen of bij verontreinigde gronden waar ook bemalen moet worden.

VHGM kan grondwateranalyses voor u laten uitvoeren en interpreteren om zo de samenstelling van het grondwater en daarmee samenhangend de mogelijke gevolgen voor het lozen of retourneren te bepalen.

Tevens kunnen wij voor u ontgassingsdrukberekeningen uitvoeren om de kwaliteit van uw bronsysteem te waarborgen.