ONTWERP BRAND-/SPRINKLERBRONNEN

Voor het ontwerp van bronnen voor onder andere brandputten kunt u voor een kwalitatief goed en praktisch ontwerp bij VHGM terecht. Door onze ervaring in Projecten op zowel het gebied van bodemenergie als Bemalingen zijn wij in staat goed advies te leveren voor het ontwerp van brandbronnen. Indien de bronnen benodigd zijn voor speciale doeleinden zorgen wij uiteraard voor de juiste kwaliteit en toetsing van de eisen.
VHGM kan u adviseren op de volgende gebieden:

• Capaciteit bodem
• Benodigde brondimensies
• Prijsindicatie
• Melding- /Vergunningaanvraag
• Keuze booraannemer

Voor het ontwerp van sprinklerbronnen gelden strikte eisen waar aan moet worden voldaan. Om te voldoen aan alle eisen met betrekking tot brandveiligheid dient dan ook een kwalitatief goed advies te worden afgegeven. VHGM adviseert en ontwerpt sprinklerbronnen die aan de eisen voldoen en de benodigde capaciteiten kunnen leveren.
VHGM kan u van een optimaal ontwerp voorzien volgens de BRL SIKB 2100 Mechanisch boren. Wanneer de situatie er om vraagt kan VHGM voor de booraannemer/opdrachtgever de uitvoeringsbegeleiding verzorgen om de kwaliteit te kunnen borgen.