TECHNISCH BEMALINGSPLAN

Wanneer de vergunning is aangevraagd en het project moet worden uitgevoerd, dient een technisch bemalingsplan opgesteld te worden. De rapportage omvat een beschrijving van uitvoeringsaspecten zoals locatie van de bronnering, dieptes en benodigde debieten. Ook de eisen vanuit de vergunning worden omschreven en de maatregelen die hiervoor gelden. Daarnaast omschrijven wij het monitoringsplan waarin VHGM u voorziet van maatregelen op basis van gemonitorde gegevens.
Wij kunnen voor u het technisch bemalingsplan uitvoeren. Indien wij het technisch bemalingsplan voor u schrijven dan blijven wij ook betrokken bij de uitvoering. Dat houdt in dat wij de monitoringsgegevens interpreteren en waar nodig maatregelen aangeven om toe te passen. Dit doen we door vooraf grens- en alarmwaarden op te geven en tijdens de uitvoering snel te schakelen. Heeft u vragen over deze werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met Dick van Harlingen