HORIZONTALE BEMALING

Bij horizontale bemaling worden er drains aangelegd. Er zijn verschillende methoden om dit te doen. De drainage kan worden gebruikt door middel van zwaartekracht of vacuüm en is zeer geschikt voor permanente onttrekkingen en tijdelijke Bemalingen van ingravingen, verdiepte liggingen van wegen en voor het ontwateren van grote oppervlakten.