RETOURBEMALING

Bij een retourbemaling wordt het water door middel van bronputten weer in de grond gebracht. Er zijn verschillende redenen om dit te doen, zoals het tegengaan van (te) grote stijghoogteverlagingen of het lozen van grondwater. Ook aan het retourneren van grondwater zitten risico’s en hiervoor dient altijd een vergunning te worden aangevraagd.