VERTICALE BEMALING

Er zijn verschillende systemen om verticaal te bemalen namelijk:

Vacuümbemaling
Spanningsbemaling
Deepwellbemaling
Zwaartekrachtbemaling

Vacuümbemaling

De vacuümbemaling wordt veelal toegepast bij bouwactiviteiten waarbij de bemalingfilters gemakkelijk zijn aan te brengen tot enkele meters beneden maaiveld. Door middel van zuigkracht en een luchtdichte pompinstallatie wordt het grondwater naar de bemaling gezogen en verpompt. Na het voltooien van het werk kan deze bemaling eenvoudig worden verwijderd.

Spanningsbemaling

Wanneer de spanning in het grondwater groot genoeg is dat de stijghoogte van diepere lagen hoger is dan van het maaiveld of ontgravingsniveau, dan kan dit gevaar opleveren voor het openbarsten van de ontgraving. Door voldoende verticaal evenwicht te creëren door middel van spanningsbemaling wordt het openbarsten tegengegaan. Verticaal evenwicht houdt in dat de verticale gronddruk groter is dan de waterdruk.

Deepwellbemaling

Bij een grotere gewenste verlaging wordt veelal gekozen voor een deepwellbemaling. Hierbij wordt mechanisch een gat geboord en wordt de bemalingsput voorzien van een onderwaterpomp.

Zwaartekrachtbemaling

Hierbij stroomt het grondwater onder invloed van de zwaartekracht naar de haalbuizen die het water afvoeren over een gemeenschappelijke zuigleiding.