BODEMENERGIE

Bij bodemenergie wordt gebruik gemaakt van de bodem voor het opslaan van energie. In de zomer wordt koude onttrokken aan de koude bron en na afgifte geïnfiltreerd in de warme bron. In de winter wordt warmte onttrokken uit de warme bron en na afgifte geïnfiltreerd in de koude bron.

Bodemenergie wordt in Nederland veelal op twee manieren toegepast:

Open bodemenergiesystemen
Hierbij wordt door middel van een bron grondwater aan de bodem onttrokken en via een andere bron in de bodem geïnfiltreerd. Het temperatuurverschil van het onttrokken en geïnfiltreerde water bepaald daarmee voor een groot deel van je rendement voor energielevering. Het grondwatercircuit levert zijn energie in een technische ruimte uit via een tegenstroomapparaat.

Gesloten bodemenergiesystemen
Ook hierbij worden boringen gemaakt, echter wordt hierbij geen grondwater onttrokken, maar worden bodemwarmtewisselaars in het boorgat geplaatst.

Een groot voordeel bij bodemenergie is dat grote hoeveelheden thermische energie per seizoen kunnen worden opgeslagen en hergebruikt. Dit draagt er aan bij dat het overgrote deel van een gebouw elektrische kan worden verwarmd en gekoeld. Bij een ruime inzet van waterhoeveelheden en/of de combinatie met andere energiebronnen kan ook een ‘All electric’ installatie worden gerealiseerd.

Heeft u een vraag over bodemenergie neem dan gerust contact met ons op.