Loading...
Bodemenergie 2017-03-16T08:50:41+00:00

BODEMENERGIE

Bij bodemenergie wordt gebruik gemaakt van de bodem voor het opslaan van energie. Hiervoor bestaan twee methodes:

Open bodemenergiesystemen
Hierbij wordt door middel van een bron grondwater aan de bodem onttrokken en via een andere bron geïnfiltreerd.

Gesloten bodemenergiesystemen
Ook hierbij worden boringen gemaakt, echter wordt hierbij geen grondwater onttrokken, maar worden bodemwarmtewisselaars in het boorgat geplaatst.

Een groot voordeel bij bodemenergie is dat grote hoeveelheden thermische energie per seizoen kunnen worden opgeslagen en hergebruikt. Dit levert een grote energiebesparing op dat kan oplopen tot 50% bij verwarmen en 90% bij koelen.

Heeft u een vraag over bodemenergie neem dan gerust contact met ons op.