DIENSTEN (BODEMENERGIE)

VHGM richt zich op het leveren van kwalitatief goed advies. Zowel bij open als gesloten systemen. Hierbij worden de advieswerkzaamheden verricht volgens de BRL 11000 en de BRL 6000-21. Met deze kwaliteitsstandaarden kan enerzijds een kwalitatief hoogwaardig advies geleverd worden en anderzijds een advies op maat gegeven worden. Hierdoor worden uiteindelijk kosten bespaard en gelijktijdig de risico’s op een niet-werkend systeem of op schade op/aan de omgeving verminderd.
U kunt gebruik maken van onze adviesdiensten van de planfase tot aan de fase waarbij uw bodemenergiesysteem in werking is. Bel ons voor het maken van een vrijblijvende afspraak om te zien wat we voor elkaar kunnen betekenen.