DIENSTVERLENING OP MAAT

Naast onze reguliere advieswerkzaamheden, die zijn opgebouwd volgens de BRL 11000 structuur en in hoofdzaak gericht zijn op bodemenergiesystemen, verzorgen wij ook dienstverlening op maat, zoals:

  • Ontwerp van energieomzettingssystemen voor utiliteit conform de BRL 6000-21
  • Ontwerp van distributiesystemen in combinatie met bodemenergiesystemen
  • Ontwerp van oppervlakteregeneratiesystemen (maar ook de inpassing van overige regeneratiesystemen)
  • Bodemtechnische, civiele en werktuigbouwkundige berekeningen

o    Thermische en hydrologische effecten

o    Stroombaanberekeningen

o    Zettingsberekeningen

o    Drukverliesberekeningen

o    Ontgassingsdrukberekeningen

o    Enz.

  • Uitgebreide grondwateranalyses
  • Onafhankelijke onderzoeken en kwaliteitscontroles
  • Probleemanalyses
  • Kwaliteitsborgingen van energieomzettingssystemen

Mochten de door u gewenste werkzaamheden er niet tussen staan, neem dan gerust Contact op over de mogelijkheden voor het uitvoeren van de door u gewenste werkzaamheden.