TECHNIEKEN (BODEMENERGIE)

Open bodemenergiesystemen

Voor het onttrekken van koude en warmte waarbij we gebruik maken van het grondwater als transportmedium onderscheiden we twee typen

  • Warmte- en koudeopslagsystemen (WKO)
  • Recirculatiesystemen

Bij een open bodemenergiesysteem wordt het grondwater gebruikt als transportmedium voor het transporteren van koude- en warmte-energie.

Gesloten bodemenergiesystemen

Voor een gesloten systeem wordt gebruik gemaakt van bodemwarmtewisselaars. Hierbij wordt er geen grondwater verpompt, maar wordt door middel van een water- en/of glycolmengsel in de wisselaars koude- en warmte-energie onttrokken aan de bodem en het grondwater.

Regeneratie

VHGM heeft de afgelopen jaren veel expertise opgedaan voor het inpassen van regeneratiesystemen bij bodemenergiesystemen. Regeneratiesystemen worden toegepast bij grondwatersystemen waarbij de energiebalans in de bodem ongelijk is.