ENERGIECENTRALE

Een klimaatinstallatie voor een gebouw kan globaal in drie deelsystemen onderverdeeld worden, te weten:

  • Het afgiftesysteem: voor het afgeven van warmte en koude aan de verschillende ruimten.
  • Het energieomzettingssysteem: voor het omzetten van warmte en koude uit diverse energiebronnen.
  • Het energieopslagsysteem: als duurzame bron voor het leveren en opslaan van (bron)warmte en koude.

Voor een goed werkende klimaatinstallatie is het van groot belang

  • Alle drie de systemen goed ontworpen en aangelegd zijn.
  • Dat alle drie de deelsystemen goed op elkaar afgestemd zijn. De overdracht van energie dient goed te gebeuren omdat het systeem anders niet optimaal kan functioneren. Dit leidt tot minder comfort of hogere verbruikskosten. Een integraal ontwerp is dus van groot belang.

De energiecentrale (energieomzettingssysteem) is het centrale hart van de energieopwekking voor koude en warmte waarbij verschillende energiebronnen, zoals het bodemenergiesysteem, ketels en Regeneratiesysteem en het gebouw zelf, hun bijdrage leveren voor de juiste warmte- en koudebehoefte aan het afgiftesysteem in het gebouw en opslag in de bodem.

Een centrale rol in de energiecentrale is weggelegd voor de warmtepomp die de warmte van een laag temperatuurniveau naar een hoger temperatuurniveau brengt.

De energiecentrale kan op verschillende manieren duurzaam worden gevoed met koude of warmte, onder andere door bodemenergiesystemen. Bij grote verwarmingsvermogens wordt het lage temperatuurniveau meestal verzorgd door open of gesloten bodemenergiesystemen.

De koeling in het gebouw wordt vaak aangeboden volgens het principe van “passieve koeling” wat ook wel topkoeling wordt genoemd. Hierbij wordt het relatief koude grondwater (7-8 °C) rechtstreeks, via een warmtewisselaar, overgedragen aan het afgiftesysteem. De energiecentrale zorgt er alleen voor dat het water wordt gemengd tot de gewenste aanvoertemperatuur voor het afgiftesysteem.

VHGM heeft de kennis, en is middels de Erkenning bij Bodem+ gerechtigd, om het ontwerp van de energiecentrales ten behoeve van het bodemenergiesysteem te maken. Door deze kennis kunnen wij veel beter werkende systemen ontwerpen en laten bouwen.