OPEN BODEMENERGIE

Bij een open bodemenergiesysteem wordt grondwater uit 1 of meerdere bronnen gepompt. Vervolgens stroomt het grondwater onder druk door een warmtewisselaar waar de temperatuuroverdracht plaats vindt. Na deze overdracht wordt het grondwater geïnjecteerd in de andere bron(nen).

Een open systeem bestaat uit ten minste twee bronfilters, omdat het grondwater hiertussen verpompt wordt. Twee bronfilters in twee aparte boorgaten wordt ook wel een doublet genoemd.

Indien er op een projectlocatie gebrek aan ruimte is, wordt er vaak gekeken naar toepassing van een monobron. Dit principe bestaat uit 1 boorgat waarin beide bronfilters zijn aangebracht. Het nadeel van een monobron is dat het maar een beperkte capaciteit heeft. Daarnaast moet de bodemopbouw geschikt zijn voor het plaatsen van twee bronfilters in hetzelfde watervoerende pakket. Een monobron is ook veelal goedkoper dan een doublet.

Het is ook mogelijk om meerdere doubletten of meerdere monobronnen te realiseren voor een enkel bodemenergiesysteem.

Naast dat een open BES uit meerdere bronnen kan bestaan, zijn er ook verschillende werkingsprincipes:

  • Warmte- en koudeopslag (WKO)
  • Recirculatie

Warmte- en koudeopslag

Warmte- en koudeopslagsystemen bestaan uit 1 of meerdere koude bronnen en 1 of meerdere warme bronnen. Kenmerkend aan een WKO-systeem is dat het grondwater in twee richtingen wordt gepompt.

Door het laden van de koude bron onder de natuurlijke grondwatertemperatuur en de warme bron boven de natuurlijke grondwatertemperatuur kan bij een WKO-systeem de jaarlijkse hoeveelheid te verpompen grondwater beperkt worden, ten opzichte van recirculatiesystemen. Verhoging van het temperatuurverschil (ΔT) zorgt omgekeerd evenredig voor verlaging van het debiet en de jaarlijks te verpompen waterhoeveelheid.

Voordelen

  • Opslag van warmte en koude in de bodem.
  • Grotere vermogens bij dezelfde waterverplaatsing als een recirculatiesysteem.
  • Hogere C.O.P. van de warmtepomp door opslag van warmte in de warme bron waardoor de aanvoertemperatuur boven de natuurlijke grondwatertemperatuur ligt.

Nadelen

  • De installatie is complexer door de twee stromingrichtingen die benodigd zijn bij warmte- en koudeopslag.
  • Hogere investeringskosten in vergelijking met een recirculatiesysteem (verdient zicht terug in grotere vermogens).

Recirculatie

In tegenstelling tot een WKO-systeem is bij een recirculatiesysteem sprake van één stromingsrichting. Ook hierbij is het mogelijk om gebruik te maken van meerdere doublet- of monobronsystemen voor het behalen van de energievraag. Een recirculatiesysteem wordt echter bijna niet meer toegepast, omdat de energie-efficiëntie minder is en de onderhoudskosten vaak hoger zijn dan bij een warmte- en koudeopslagsysteem.