Wij dragen bij aan de energietransitie van Nederland. Dit doen we in samenwerking met gemeenten middels de wijkgerichte aanpak. Hoe we gemeenten precies ondersteunen, doen we zo:

  • In kaart brengen energiehoeveelheden wijken
  • Onderzoeken haalbaarheid omgevingsbronnen voor warmte- en koudelevering
  • Uitwerken systeemconcepten, denk aan warmtenetten i.c.m. bodemenergie
  • Adviseren gemeenten organisatie/realisatie

VHGM adviseert van onderzoeksfase tot en met de beheerfase. Tevens zijn wij actief met het ondersteunen van gemeenten voor allerlei vraagstukken m.b.t. energievraagstukken gerelateerd aan bodemenergie.

De energietransitie kan alleen plaatsvinden door samen te werken. Graag informeren we uw gemeente door een presentatie te komen geven waarin we informatie geven over de mogelijkheden in deze energietransitie. Voor vragen kunt u contact opnemen met Dick van Harlingen.