Wij dragen bij aan de energietransitie van Nederland. Dit doen we in samenwerking met gemeenten en bewonersinitiatieven met als doel bij te dragen aan de Regionale Energie Strategie en aardgasvrije wijken.  Middels 5 stappen adviseren we gemeenten in het verduurzamen van één of meerdere wijken:

Stappenplan aardgasvrije wijken

Stappenplan aardgasvrije wijken

1. Het is van belang de energievraag vast te stellen om gericht de benodigde warmtebronnen te kunnen onderzoeken. In de meeste gevallen gaat het om de inventarisatie van het gasverbruik per woning, maar kan ook worden vastgesteld aan de hand van kengetallen. Een zeer belangrijk traject dat parallel aan het onderzoek kan lopen is het onderzoeken en/of verduurzamen van de woningen met betrekking tot isolatie, ventilatie en zonnepanelen. Dit soort trajecten worden door andere partijen geadviseerd waarbij een energiescan van de woning en gerichter beeld geeft van de energievraag.

2. In dit onderdeel wordt de potentie van de bodem samen met andere warmtebronnen onderzocht en in kaart gebracht. Onder andere de potentie van de aanleg van open en gesloten bodemenergiesystemen, aquathermie, afvalwater, drinkwater, restwarmte, maar ook een koudevraag van een naastgelegen complex kan fungeren als warmtebron.

3.De juridische en technische haalbaarheid wordt onderzocht zodat vast kan worden gesteld binnen welke grenzen er welke oplossingen mogelijk zijn. Tevens worden de risico’s van de warmtebron benoemd en belangen afgewogen.

4.Het uitwerken van een globale systeemopzet is van belang om de kosten van de installatie per woning te berekenen en uiteindelijk de maandlasten. Verschillende mogelijke varianten worden uitgewerkt en tegen het licht aangehouden. Er volgt een korte beschrijving per variant wat het inhoudt aan eventuele aanpassingen in en rond de woning, welke temperaturen geleverd worden, soort warmtepomp(en) en de grootte van het bronsysteem. Omdat er veel smaken zijn in oplossingen hiervoor, worden de meest voor de hand liggende varianten gekozen in overleg met de bewoners/gemeente.

5.Per variant zal een berekening worden gemaakt waarin terug te zien is wat de kosten zijn per woning en de uiteindelijke maandlasten. Tevens worden enkele mogelijke organisatiestructuren vermeld over de mogelijke financierbaarheid van het project. Onder andere het oprichten van een VvE, energiecorporatie komen voorbij, net als de energie-exploitant (ESCo).

Samen met de bewoners

Het onderzoek wordt samen ingestoken met als doel aardgasvrije wijken te realiseren. Dat houdt in dat de bewoners/bewonerscommissie wordt betrokken in het onderzoek. Zo vindt in veel gevallen vooraf en tussendoor een overleg plaats waarin het onderzoek wordt toegelicht en vragen gesteld kunnen worden. Er wordt een concept haalbaarheidsonderzoek verstuurd dat na commentaar verwerkt zal worden. Het onderzoek wordt afgesloten met een presentatie gegeven door VHGM aan de bewoners en de gemeente.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Dick van Harlingen.