Het ruimtelijk energiemodel Vesta berekent het energiegebruik en de CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving (onder andere woningen, kantoren, winkels en ziekenhuizen) en de glastuinbouw voor de periode tot 2050. Het potentieel en de kosten van gebouwmaatregelen (zoals isolatie en warmtepompen) en gebiedsmaatregelen (zoals warmte- en koudenetten gevoed door onder andere restwarmte uit de industrie, geothermie en warmtekoudeopslag) kunnen integraal worden doorgerekend. Hierbij kunnen de effecten op de vermeden CO2-uitstoot, energiegebruik, investeringskosten en financiële opbrengsten van actoren in kaart worden gebracht.

Het model richt zich op technisch-economische factoren die voor de besluitvorming van belang zijn naast sociale en andere economische factoren zoals natuurlijke investeringsmomenten.

Bron: https://www.pbl.nl/vesta

Vervolg

Voor het opslaan van restwarmte en het opwekken van energie voor wijken dient als vervolg op het Vesta Mais model een bodemenergieplan opgesteld te worden. Hiervoor is expertise nodig van de bodem, het opslaan van energie, distribueren en de opwekking. VHGM begeleidt gemeenten in dit proces en helpt bij de totstandkoming van de wijkgerichte plannen en de verdere uitwerking van deze plannen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Dick van Harlingen